REGLEMENT

Stemreglement NS Publieksprijs 2016

Dit reglement is ingesteld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek.

I. DE STEMGERECHTIGDEN

Ieder persoon van 18 jaar en ouder kan zijn of haar stem uitbrengen. Per persoon mag niet meer dan één stem worden uitgebracht. Alle stemmers tezamen noemen wij de vrije jury.

Daarnaast wordt er een Kernjury geformeerd. De Kernjury heeft twee functies. Ten eerste dient de keuze van de Kernjury ter bescherming van de NS Publieksprijs (zie ‘Algemeen Reglement NS Publieksprijs 2016’). Ten tweede functioneren de Kernjuryleden als ambassadeurs van het lezen en van de NS Publieksprijs.

II. DE KERNJURY

De Kernjury bestaat uit 275 lezers die zich verplichten kennis te nemen van de zes genomineerde titels. De lezers onderbouwen kort hun voordracht voor het winnende boek en enthousiasmeren vervolgens hun netwerk om ook voor de NS Publieksprijs te gaan stemmen. Het Kernjurylid dat de meeste lezers in haar netwerk weet te mobiliseren wordt gekroond tot Leesambassadeur en mag een jaar lang iedere maand een boek (tot € 25,-) uitzoeken in een Nederlandse boekhandel naar keuze.

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland, kan lid van de Kernjury worden door zich van dinsdag 6 september tot en met zondag 25 september kandidaat te stellen via www.nspublieksprijs.nl. De CPNB werft actief leden via de haar beschikbare kanalen en biedt NS haar vaste klanten de mogelijkheid zich aan te melden. De CPNB stelt de uiteindelijke Kernjury samen, met het streven dat de Kernjury een representatieve afspiegeling van de lezers in Nederland vormt, naar geslacht, leeftijdsgroep en woonplaats. Men kan geen twee achtereenvolgende jaren deel uitmaken van de Kernjury. Vanwege de communicatie dient een Kernjurylid een actief e-mailadres te hebben. Ieder Kernjurylid krijgt de zes genomineerde titels cadeau maar dient deze wel persoonlijk af te halen op woensdag 26 oktober, de dag waarop de Kernjury geïnstalleerd wordt. Indien gewenst, ontvangen de leden van de Kernjury een NS-dagkaart om de bijeenkomst bij te kunnen wonen.

Over de toekenning van lidmaatschap van de Kernjury kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers van de CPNB en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de Kernjury. 


III. STEMPROCEDURE

De Kernjury en de vrije jury stemmen op een van de zes genomineerde titels of op een titel van eigen keuze. De titel moet voldoen aan de volgende criteria: hij dient oorspronkelijk geschreven te zijn in de Nederlandse taal, mag niet reeds eerder genomineerd geweest zijn voor de NS Publieksprijs en de titel behoort tot het genre fictie dan wel factie (een verhalend boek met een groot non-fictie karakter). 
 Het stemmen kan op twee manieren geschieden:

Op persoonlijke titel. Via www.nspublieksprijs.nl, of via het door de CPNB gemaakte papieren stemformulier, waardoor de stemmer in aanmerking komt voor de te winnen prijzen. In dat geval dient hij een aantal persoonlijke gegevens op te geven en is hij/zij in Nederland woonachtig. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in relatie tot de NS Publieksprijs, behalve als de stemmer toestemming geeft voor het opnemen van zijn of haar gegevens in het CPNB-adressenbestand. Die gegevens mogen dan worden gebruikt om te informeren over voor hem/haar relevante diensten en producten van Stichting CPNB.

IV.

De online stemperiode loopt van woensdag 26 oktober tot en met woensdag 23 november 2016. Indien er gestemd wordt via het door de CPNB gemaakte papieren stemformulier, dan dient deze vóór maandag 21 november bij de CPNB aanwezig te zijn. De CPNB houdt zich het recht voor de data te wijzigen.

V. BELONING VRIJE JURY 2016

De CPNB verloot onder iedereen die stemt een aantal prijzen, te weten een hoofdprijs, tien tweede en vijftig derde prijzen. De hoofdprijs bestaat uit 52 weken lang, elke week in een Nederlandse boekwinkel een boek ter waarde van € 20,– uitkiezen (totale waarde € 1.040,– ) plus een jaar lang gratis reizen met het NS Dal Vrij 1e klas abonnement twv € 1.548,-. De overige prijzen zijn 10 maal twee 1e klas NS-Dag-Dalkaarten en een Boekenbon van € 20,-, totaalwaarde €98,- en 50 maal een 1e klas NS-Dag-Dalkaart en Boekenbon, totaalwaarde € 49,-. De totale economische waarde van het prijzenpakket bedraagt meer dan € 4.500,-. Hierdoor treden voorwaarden voor promotionele kansspelen in hetgeen als consequentie heeft dat de prijsverstrekkende partij kansspelbelasting (29%) zal moeten betalen op prijzen met een economische waarde boven de € 454,-. Prijswinnaars ontvangen voor medio december 2016 persoonlijk bericht van de CPNB. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Werknemers van de Stichting CPNB en hun familieleden kunnen wel een stem uitbrengen maar komen niet in aanmerking voor een van de prijzen.

VI. TOT SLOT

Door te stemmen op de NS Publieksprijs gaat men akkoord met het Algemeen Reglement NS Publieksprijs 2016 (op te vragen bij de CPNB) en dit Stemreglement NS Publieksprijs 2016. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directeur van de Stichting CPNB te Amsterdam, zijnde de organisator van deze Publieksprijs.

Amsterdam, juli 2016.