KERNJURY

De Kernjury van de NS Publieksprijs heeft twee belangrijke taken:

1) de Kernjury is ambassadeur van de NS Publieksprijs en het lezen: ieder lid wordt gevraagd om mensen binnen hun netwerk te enthousiasmeren om voor de NS Publieksprijs te stemmen. Het Kernjurylid dat de meeste lezers weet te mobiliseren wordt gekroond tot Leesambassadeur en mag een jaar lang iedere maand een boek (tot € 25,-) naar vrije keuze uitzoeken in een nader te bepalen boekhandel.

2) de Kernjury is de beschermheer van de NS Publieksprijs: een boek kan alleen de NS Publieksprijs winnen als het ook in de einduitslag van de Kernjury voorkomt.

Samenstelling jury

De Kernjury bestaat uit 275 leden die samen een afspiegeling vormen van het Nederlandse lezerspubliek. De leden van de Kernjury ontvangen de zes genomineerde boeken om te lezen. Zij brengen hun stem uit op een van de zes boeken of een boek naar keuze.