KERNJURY

De taak van de Kernjury

De Kernjury is ambassadeur van de NS Publieksprijs en het lezen: ieder lid wordt gevraagd om mensen binnen zijn of haar netwerk te enthousiasmeren om voor de NS Publieksprijs te stemmen. Het Kernjurylid dat de meeste lezers weet te mobiliseren wordt gekroond tot Leesambassadeur en mag een jaar lang iedere maand een boek (tot € 25,-) naar vrije keuze uitzoeken in een nader te bepalen boekhandel.


Samenstelling Kernjury

De Kernjury bestaat uit 275 leden die samen een afspiegeling vormen van het Nederlandse lezerspubliek. De leden van de Kernjury ontvangen de zes genomineerde boeken om te lezen. Zij brengen hun stem uit op een van de zes boeken of een boek naar keuze.

Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland, kan zich kandidaat stellen voor de Kernjury. De aanmeldperiode voor 2018 is nog niet bekend.